Giấy ghi chú 5 màu 3×3 (Note)

Original price was: 8.250₫.Current price is: 7.800₫.

Giấy ghi chú 5 màu 3*3 là loại giấy phân trang gồm nhiều tờ trong 1 xấp, chứa 1 lớp keo dán giúp bạn có thể đánh dấu các trang trình ký rõ ràng tiện lợi. Sản phẩm giấy note – phân trang này rất tiện ích, giúp các bạn quản lý, tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.

Số lượng