Giấy note 5 màu giấy 3M

Giá gốc là: 18.900₫.Giá hiện tại là: 16.500₫.

Giấy note 5 màu giấy 3M với 5 màu sắc giúp bạn ghi chú công việc, phân loại mức ưu tiên cho từng công việc dễ dàng.

Số lượng