Giấy note vàng 3×5 uni -T (giay note vang)

8.000 7.000

Giấy note vàng 3*5 uni – T (giay note vang 3×5)
– Giấy note là loại giấy dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung – Giấy note Uni – T được tạo ra nhầm mục đích đáp ứng nhu cầu cho người dùng như, tốc viết, ghi chú,…
– Với giá tốt và chất lượng ổn định, giấy Uni-T là sản phẩm thích hợp cho mọi người tiêu dùng, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp các mặt hàng tốt và bảo đảm chất lượng nhất đến người dùng.