Đất nặn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đất nặn là các loại đất sét tẩm màu dùng để dành cho bé. Nặn các hình thù con vật hay các đồ đạc mà bé thích. Đất nặn giúp bé thoả trí sáng tạo. Và hoàn toàn không độc hại.