Ruột chì

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Ruột chì hay còn gọi là ruột bút chì. Đây là những thanh than chì nhỏ như chiếc kim dùng để thay ngòi cho bút chì cơ khí.