Giấy Note Sign Here Deli

28.000

Giấy Note Sign Here Deli: Giấy note 5 màu giấy Note Sign Here là sản phẩm giấy note phân trang được hãng Deli sản xuất, đặc điểm loại giấy này là một xấp giấy chồng lên nhau, mỗi một tờ có lớp keo dính mỏng để dán giấy note lên các mặt phẳng: bàn làm việc, tường, tủ đứng,…

Số lượng
Danh mục: