Giấy note stickiii 3×3

4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

9.50085.000

Giấy note stickiii 3×3 được sử dụng để ghi chú lời nhắn hoặc thông tin cần lưu ý. Giấy notes rất tiện dụng, vừa như một cuốn sổ, vừa có thể xé ra dán ở mọi nơi cần thiết.

Số lượng