Bìa 2 còng kiếng 7F – A4

54.500

Bìa 2 còng kiếng 7F là sản phẩm rất thông dụng trong văn phòng, kho,… với chức năng để lưu trữ hồ sơ, chứng từ giấy các loại.

Số lượng