Lưỡi dao rọc giấy

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Lưỡi dao rọc giấy là phụ kiện dùng để thay cho dao rọc giấy khi lưỡi dao bị cùn hoặc bị gãy. Thông thường có 2 loại lưỡi là lưỡi lớn 18mm và loại nhỏ là lưỡi 9mm (bề ngang).