Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hộp bút là đồ dùng dành cho học sinh khi đến trường. Trong cặp mỗi học sinh thường có một  hộp bút. Hộp bút dùng để đựng bút, thước, gôm, viết chì…