Những câu danh ngôn về kế hoạch hay

DANH NGÔN VỀ KẾ HOẠCH (DANH NGON KE HOACH)

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

William Arthur Ward danh ngôn về kế hoạch công việc

Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
It takes as much energy to wish as it does to plan.

Eleanor Roosevelt

Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.
Life is what happens while you are busy making other plans.

John Lennon danh ngôn về kế hoạch công việc

Danh ngon ke hoach

Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ. Danh ngôn về kế hoạch công việc.
Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.

William Arthur Ward

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát.
Write your goals in concrete and your plans in sand.
Khuyết danh
Một trong những bí quyết để làm được nhiều việc hơn là lập nên danh sách Việc Cần Làm mỗi ngày, giữ nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy và dùng nó để hướng dẫn hành động của bạn trong suốt một ngày.
One of the secrets of getting more done is to make a TO DO List every day, keep it visible, and use it as a guide to action as you go through the day. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

La Fontaine

Những kế hoạch để bảo vệ không khí, nước, thiên nhiên và động vật hoang dã thực chất là những kế hoạch để bảo vệ con người.
Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man.
Khuyết danh
Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.
It is a bad plan that admits of no modification.

Publilius Syrus danh ngôn về kế hoạch công việc

Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Hồ Chí Minh

Chuyện nhỏ hoàn thành tốt hơn chuyện lớn chỉ mãi trong kế hoạch.
Small deeds done are better than great deeds planned.
Peter Marshall
Hãy tiến lên trước với cuộc đời mình, những kế hoạch của mình… Đừng lãng phí thời gian ngừng bước trước khi những cản trở bắt đầu xuất hiện.
Go ahead with your life, your plans… Don’t waste time by stopping before the interruptions have started.

Richard L Evans

-7%
Original price was: 295.000₫.Current price is: 275.000₫.
-12%
Original price was: 558.250₫.Current price is: 491.000₫.
-6%
Original price was: 35.500₫.Current price is: 33.500₫.
-46%
Original price was: 68.000₫.Current price is: 36.900₫.

Nếu bạn thất bại trong việc lên kế hoạch thì kế hoạch của bạn sẽ khó thành công. Nếu như bạn không lập kế hoạch thì có lẽ sẽ chẳng có thành công nào gõ cửa nhà bạn.

Yến Đỗ danh ngôn về kế hoạch công việc

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên; rồi ý nghĩ được tổ chức, trở thành ý tưởng và kế hoạch; sau đó là biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực. Điểm bắt đầu, như bạn sẽ thấy, nằm trong trí tưởng tượng của bạn.
First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill

Trước khi bắt đầu, hãy lên kế hoạch cẩn thận.
Before beginning, plan carefully. Danh ngôn về kế hoạch công việc.
Marcus Tullius Cicero
Mỗi phút bạn dùng để lên kế hoạch tiết kiệm cho bạn mười phút thực thi; điều này cho bạn 1000% năng lượng thu lại!
Every minute you spend in planning saves 10 minutes in execution; this gives you a 1,000 percent Return on Energy!
Brian Tracy
Xây kết hoạch tốt là một chuyện, thực hiện nó lại là một chuyện khác.
It is one thing to conceive a good plan, and another to execute it.

Aesop 

Hãy cắn nhiều hơn mình có thể nhai, rồi nhai xuống. Hãy lên kế hoạch nhiều hơn mình có thể làm, rồi thực hiện.

Bite off more than you can chew, then chew it. Plan more than you can do, then do it.

Khuyết danh Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Khi bạn thất bại, hãy chấp nhận nó như một dấu hiệu cho thấy các kế hoạch của bạn không hoàn chỉnh, hãy xây dựng lại chúng, và lại một lần nữa giương buồm đi về hướng mục tiêu.

When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.

Napoleon Hill

Việc lên kế hoạch tồi ở phía anh không có nghĩa là chuyện khẩn cấp ở phía tôi.

Bad planning on your part does not constitute an emergency on my part.

Khuyết danh

Phần lớn người đời gặp thất bại bởi vì họ thiếu sự bền bỉ trong việc tạo ra những kế hoạch mới để thay thế cho kế hoạch thất bại. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

The majority of men meet with failure because of their lack of persistence in creating new plans to take the place of those which fail.

Napoleon Hill danh ngôn về kế hoạch công việc

Bạn không thể ngăn cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu bạn đặt đá tảng trên đường của họ, họ sẽ dùng chúng làm viên đá lót chân để trèo lên những tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, có giấc mơ, và lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones and climb to new heights. People who succeed have a goal, a dream and make their plans and follow them.

Mary Kay Ash

Nếu bạn không hoạch định cuộc đời mình, rất có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Và đoán xem họ lên kế hoạch gì cho bạn? Không nhiều đâu. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

Jim Rohn

Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.

Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.

Thomas Edison danh ngôn về kế hoạch cuộc sống

Bận rộn không phải luôn luôn nghĩa là lao động thật sự. Mục tiêu của tất cả sự lao động là sản xuất, hoặc thành tựu, và với hai điều này, phải có suy tính trước, có hệ thống, kế hoạch, trí tuệ, và mục đích chính đáng, cũng như cả mồ hôi. Có vẻ như đang làm việc không có nghĩa là làm việc. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.

Thomas Edison

Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn, và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập tức, dù bạn sẵn sàng hay không.

Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you ready or not, to put this plan into action.

Napoleon Hill

Nếu bạn không thể độc lập về tài chính vào lúc bạn bốn mươi hay năm mươi tuổi, điều đó không có nghĩa là bạn không gặp đúng thời ở vào đúng quốc gia. Nó chỉ đơn giản là bạn đã lập kế hoạch sai.

If you are not financially independent by the time you are forty or fifty, it doesn’t mean that you are living in the wrong country or at the wrong time. It simply means that you have the wrong plan.

Jim Rohn

Có người sắp lên kế hoạch sẽ dẫn người đó tới tương lai mà mình mơ. Hãy để người đó là bạn. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Someone is going to develop a plan that will take them into the future of their dreams. Let it be you.

-7%
Original price was: 295.000₫.Current price is: 275.000₫.
-9%
Original price was: 40.150₫.Current price is: 36.500₫.
-20%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 398.000₫.

Jim Rohn danh ngôn về kế hoạch cuộc sống

Hãy viết xuống kế hoạch của mình. Thời điểm bạn làm xong điều này, bạn chắc chắn đã trao cho ước muốn mơ hồ một hình thái cụ thể.

Reduce your plan to writing. The moment you complete this, you will have definitely given concrete form to the intangible desire.

Napoleon Hill

Tương lai không tốt đẹp hơn nhờ hy vọng, nó tốt đẹp hơn nhờ hoạch định. Và để hoạch định cho tương lai, chúng ta cần mục tiêu.

The future does not get better by hope, it gets better by plan. And to plan for the future we need goals.

Jim Rohn

Tôi thấy kỳ lạ rằng hầu hết mọi người lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ của mình tốt hơn lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Có lẽ đó là bởi trốn tránh thì dễ dàng hơn thay đổi.

I find it fascinating that most people plan their vacation with better care than they do their lives. Perhaps that is because escape is easier than change.

Jim Rohn

Trí tưởng tượng chính là nhà xưởng nơi tất cả kế hoạch của con người được hình thành.

The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by man. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Napoleon Hill

Bạn sinh ra để chiến thắng, nhưng để chiến thắng, bạn phải có kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng, và kỳ vọng chiến thắng.

You were born to win, but to be a winner you must plan to win, prepare to win, and expect to win.

Zig Ziglar danh ngôn về kế hoạch cuộc sống

Bất cứ một ý tưởng, kế hoạch hay mục đích nào đều có thể được đặt vào tâm trí qua các suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.

Napoleon Hill Danh ngôn về kế hoạch công việc.

Nếu bạn không có kế hoạch cho điều bạn muốn, thì bạn có thể sẽ thấy mình đi theo kế hoạch của người khác và sau đó phạt hiện đấy không phải là hướng mình muốn đi. Bạn phải tự thiết kế cuộc đời mình.

If you don’t have a plan for what you want, then you will probably find yourself buying into someone else’s plan and later find out that was not the direction you wanted to go. You’ve got to be the architect of your life.

Jim Rohn

Ta chỉ có thể đến được đích nhờ chiếc xe kế hoạch, trong nó ta phải tin tưởng mãnh liệt, và với nó ta phải hành động mạnh mẽ. Không có đường khác dẫn đến thành công.

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

Pablo Picasso

Hãy lên kế hoạch công việc cho ngày hôm nay, và cho mỗi ngày, rồi thực hiện kế hoạch đó.

Plan your work for today and every day, then work your plan.

Margaret Thatcher danh ngôn về kế hoạch cuộc đời

Đừng mượn kế hoạch của người khác. Hãy phát triển triết lý sống của chính mình và nó sẽ dẫn bạn tới những nơi độc nhất vô nhị.

Don’t borrow someone else’s plan. Develop your own philosophy and it will lead you to unique places.

Jim Rohn

Bạn cần lên kế hoạch để xây nhà. Để xây một cuộc đời, việc lên kế hoạch hoặc có mục tiêu lại càng quan trọng. Danh ngôn về kế hoạch công việc.

You need a plan to build a house. To build a life, it is even more important to have a plan or goal.

Zig Ziglar

Nguồn: Internet – Danh ngon ke hoach

-8%
Original price was: 285.000₫.Current price is: 261.000₫.
-9%
Original price was: 201.850₫.Current price is: 183.500₫.
-4%
Original price was: 245.000₫.Current price is: 235.000₫.

Tag: Tục ngữ về sống và làm việc có kế hoạch

1 thoughts on “Những câu danh ngôn về kế hoạch hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *