Tag Archives: Danh ngon ke hoach

DANH NGON KE HOACH là những câu danh ngôn hay nói về kế hoạch. Kế hoạch là một hoạt động quan trọng trong việc dẫn đến thành công. Dù làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có kế hoạch. Nếu thiếu kế hoạch thì khả năng thất bại là rất lớn. Đó chính là lý do vì sao các vị lãnh tụ hay khuyên răn mọi người chú ý vấn đề này.

Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định. Để đạt được mục tiêu đã đề ra. Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý. Bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai. Kế hoạch, điều thách thức lớn với hầu hết các nhà quản lý, đặc biệt là với các doanh nghiệp

Những câu danh ngôn kế hoạch (danh ngon ke hoach) do Sơn Ca sưu tầm hy vọng sẽ giúp ích một phần cho các bạn.

Những câu danh ngôn về kế hoạch hay

DANH NGÔN VỀ KẾ HOẠCH (DANH NGON KE HOACH) Con người chẳng bao giờ lên

1 Comments