Máy tính Casio DF 120FM chính hãng

375.000

Máy tính Casio DF 120 FM màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao

Số lượng