Bìa thơm Thái Lan A4 dày, mỏng

69.80081.500

Bìa thơm Thái Lan A4 dày là loại giấy bìa dày định lượng khoảng 160gsm, có mùi thơm và hoa văn, sử dụng để đóng bìa sách, luận án, tài liệu theo các khổ A3 hoặc A4.

Số lượng