Tag Archives: Danh ngon

Danh ngôn (danh ngon): Là những câu nói của các lãnh tụ, danh nhân, các nhà văn, nhà thơ lỗi lạc, có xuất xứ từ sách vở. Danh ngôn (danh ngon) thường rất trau chuốt. Có một bộ phận dùng quen được xếp chung vào Tục ngữ và không để ý đến tác giả.

– Học, Học nữa, học mãi. (Lênin)
– Sự hy sinh là tuyệt đỉnh của nghệ thuật, nó tràn đầy niềm vui và chân chính. (Ganđi)
– Không có gì quý hơn độc lập tự do. ( Hồ Chí Minh)

Phương ngôn (phuong ngon); Là tục ngữ có tính chất địa phương.

– Chúa vắng nhà gà vọc niêu tôm (Miền Bắc)
– Vắng chủ nhà gà bươi bếp ( Miền Trung)
– Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ( Miền Nam)

Cách ngôn (cach ngon): Là tục ngữ, ngạn ngữ hoặc danh ngôn. Chỉ có nghĩa đen, đơn thuần về mặt giáo dục. Cách ngôn mang phong cách chức năng.

– Học thầy không tày học bạn
– Tiên học lễ, hậu học văn
– Học, học nữa, học mãi (Lenin)

Những câu danh ngôn về kế hoạch hay

DANH NGÔN VỀ KẾ HOẠCH (DANH NGON KE HOACH) Con người chẳng bao giờ lên

1 Comments