Sổ tay Kế hoạch của Em (bán chạy)

80.000

Một công cụ tuyệt vời dành cho học sinh cấp 1 bước đầu tập làm quen với việc học và chơi một cách thông minh, giúp tạo tiền đề tốt cho những thành công vượt trội của các em sau này.

Bà Lynn Meltzer – Tiến sĩ, chủ tịch Viện nghiên cứu Học tập và Phát triển Mỹ nói:” Các kỹ năng quản lý thời gian, nếu trẻ được dạy từ bé, sẽ trở thành nhân tố thành công cho trẻ sau này”.

Giới thiệu về Sổ tay Kế hoạch của Em:

Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 1 (lớp 2, 3, 4, 5)

Mục đích cuốn sổ Kế hoạch của Em: Giúp các em bước đầu làm quen với việc học và chơi theo kế hoạch mà các em tự tay lập cho mình.