Kim bấm 10 Việt Đức (cho kim bấm size 10)

1.000

Kim bấm 10 Việt Đức: là loại kim dùng cho dụng cụ bấm kim số 10 giúp giữ cho các tập tài liệu giấy chắc chắn không bị bung rời, có thể sử dụng cho nhiều loại bấm kim số 10.

Số lượng