Notes 2″ x 3″ Stickiii

5.500 4.950

Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.

Danh mục: Từ khóa: ,