Phiếu thu 2 liên 13x19cm

Original price was: 12.500₫.Current price is: 11.800₫.

Phiếu thu 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc.

Số lượng