Giấy note vàng lớn 4×6

16.000

Giấy note vàng lớn 4×6 inch (loại siêu to khổng lồ) là loại giấy dùng để ghi chú nhanh và là một trong những sản phẩm hỗ trợ của Học Sinh – Sinh viên, nhân viên văn phòng nói riêng và mọi người nói chung.

Số lượng