Notes 3″ x 4″ Stickiii

7.70069.000

Notes 3″ x 4″ Stickiii Giấy Note 3X4 STICKIII gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.

Số lượng

You cannot copy content of this page