Notes 3″ x 4″ Stickiii

7.70069.000

Notes 3″ x 4″ Stickiii Giấy Note 3X4 STICKIII gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.

Xóa
Số lượng