Giấy note vàng 3×3 Pronoti 7,6cmx7,6cm

7.700

Giấy note vàng 3×3 Pronoti: Giúp người sử dụng liệt kê,ghi chú , lên kế hoạch , theo dõi công việc dễ dàng. Có lớp keo dính sẵn . Keo dính chắc , có thể bóc ra dán lại.

Số lượng