Giấy note 5 màu giấy Pronoti

10.500

Giấy note 5 màu giấy Pronoti: Giấy note 5 màu giấy Pronoti là sản phẩm giấy note phân trang được hãng Pronoti sản xuất, đặc điểm loại giấy này là một xấp giấy chồng lên nhau, mỗi một tờ có lớp keo dính mỏng để dán giấy note lên các mặt phẳng: bàn làm việc, tường, tủ đứng,…

Số lượng