Cafe Trung Nguyên Sáng Tạo 1 (gói 340g)

67.500

Cafe Trung Nguyên Sáng Tạo 1 (gói 340g): Là dòng sản phẩm cà phê mang thương hiệu Trung Nguyên nổi tiếng, đóng gói bịch 340gr sử dụng phổ biến trong văn phòng chuyên nghiệp.

Số lượng