Sáp đếm tiền nhiều màu

3.700

Sáp đếm tiền nhiều màu: Chuyên dùng để đếm tiền. Là nhu yếu phẩm chuyên để lên trên bàn làm việc trong văn phòng các bộ phận liên quan đến kế toàn, thủ quỹ, bộ phận nhân sự…

Số lượng