Bìa quấn dây xi măng F4

7.1007.500

Bìa quấn dây xi măng F4 được sản xuất tại Việt Nam, qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Kích thước khổ F4 (26x37cm) – gồm 12 cái/1 xấp.

Số lượng