Bìa phân trang giấy 10 màu

10.500

Bìa phân trang giấy 10 màu: Bìa phân trang xếp vào trong mục các file tài liệu,  tuy nhiên mục đích của sản phẩm này không phải để lưu trữ mà để phân biệt giữa các file giấy tờ khi được lưu trữ bằng các loại bìa còng, bìa còng nhẫn…

Số lượng