Bìa phân trang giấy 12 số màu

9.800

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bìa phân trang giấy 12 số màu
   
Bìa phân trang xếp vào trong mục các file tài liệu, tuy nhiên mục đích của sản phẩm này không phải để lưu trữ mà để phân biệt giữa các file giấy tờ khi được lưu trữ bằng các loại bìa còng, bìa còng nhẫn…Giúp cho việc xác định vị trí của giấy tờ, tài liệu được dễ dàng hơn trong xấp giấy tờ được lưu trữ.
Số lượng