Khổ A4

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Kích cỡ A4, để phân biệt với một số sản phẩm có kích thước F4. A4 là kích thước phổ biến nhất trong văn phòng phẩm. Các kích thước khác thường được quy ngược lại theo tỉ lệ A4. Khổ A4 có kích thước như sau: 210x297mm.

Với kích thước như thế này, các khổ khác sẽ được quy đổi theo tỉ lệ chuẩn. Ví dụ A3 thì bằng 2 A4, A4 lớn gấp đôi A5.

Một số công ty giấy như công ty Double A đã lấy kích thước A4 làm kích thước chuẩn để tính ra các gói khuyến mãi cho các sản phẩm giấy khác như giấy A3 và A5.