Kích thước các loại khổ giấy và 33 câu hỏi thường gặp

Đây là bài viết về kích thước các loại khổ giấy và 33 vấn đề mà người dùng thường thắc mắc. Chúng tôi sẽ liệt kê những câu hỏi được đặt ra bởi cộng đồng mạng và trả lời một cách ngắn gọn. Trong trường hợp có câu hỏi, Quý khách vui lòng post trong phần comment. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo SĐT: 0769.237.247 để được giải đáp.

Kích thước các loại khổ giấy là gì?

Trả lời: Kích thước khổ giấy là chiều dài và chiều rộng của tờ giấy. Từ nhu cầu sử dụng cho những công việc khác nhau mà người ta tạo ra những khổ giấy khác nhau. Kích thước khổ giấy là những quy định chung mà mọi người cùng tuân theo để tránh xung đột kỹ thuật.

Kích thước khổ giấy tiếng Anh là gì? Trẳ lời: Kích thước khổ giấy tiếng Anh là The Dimension Of Paper Size.

Kích thước khổ giấy A4 là bao nhiêu?

Trả lời: Kích thước khổ giấy A4 là 297 x 210mm. Quy đổi ra inch là 8,27 × 11,69 inch. Đây là kíc thước chuẩn khổ giấy A4. Với các loại bìa hồ sơ A4 như bao thư A4, bìa lá A4 thì kích thước sẽ khác vì còn bao gồm cả phần phủ bì. Một số câu hỏi về kích thước giấy A4 bao gồm: Kích thước giấy A4 cm, kích thước giấy A4 Pixel (PX), kích thước giấy A4 trong photoshop, kích thước giấy A4 inch.

Kích thước khổ giấy A3 là bao nhiêu? Trả lời: Kích thước khổ giấy A3 là 297 x 420mm. Kích thước khổ A3 kéo dài là 421 x 297mm. Kích thước khổ giấy A3 là kích thước chuẩn 297 x 420mm.

Kích thước của khổ giấy A2? Trả lời: Khổ giấy A2 có kích thước tính theo mm là 420 × 594mm. Kích thước theo inch là 16,5 × 23,4 inch.

Khổ giấy A1 kích thước bao nhiêu?

Trả lời: Khổ giấy A1 kích thước 594 × 841mm hay 23,4 × 33,1 inch.

Kích thước khổ giấy A0 là bao nhiêu? Trả lời: Kích thước khổ giấy A0 là 841 × 1189mm, tính theo cm là 84,1 x 118,9 cm. Tính theo inch là 33,1 × 46,8 inch. Khổ giấy A0 có diện tích xấp xỉ bằng 1 mét vuông.

Sau đây là video giải thích về kích thước các loại khổ giấy để các bạn tham khảo:

Khổ giấy A5 kích thước bao nhiêu cm? Trả lời: Khổ giấy A5 kích thước 14,8 × 21 cm. Tính theo mm là 148 x 210 mm. Và tính theo inch là 5,83 × 8,27 inch.

Kích thước khổ giấy A6 là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A6 có kích thước là 10,5 × 14,8 cm. Kích thước khổ giấy A6 theo mm là 105 × 148 mm. kích thước khổ giấy A6 tính theo inch là 4,1 × 5,8 inch.

Kích thước khổ giấy A7 là bao nhiêu?

Trả lời: Khổ giấy A7 kích thước là 7,4 x 10,5 cm. Khổ giấy A7 tính theo mm là 74 × 105 mm. Tính theo inch là 2,9 × 4,1 inch. Trong số kích thước các loại khổ giấy có thể in thì khổ A7 là khổ giấy nhỏ nhất.

Kích thước khổ giấy A8 là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A8 có kích thước là 52 × 74 mm. Tính theo cm là 5,2 x 7,4 cm. Tính theo inch là 2,0 × 2,9 inch.

Khổ giấy A9 kích thước bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A9 kích thước 37 × 52 mm. Kích thước khổ giấy A9 tính theo cm là 3,7 × 5,2 cm. Khổ giấy A9 tính theo inch là 1,5 × 2,0 inch.

Bảng chi tiết kích thước các loại khổ giấy từ A0 đến A13 (thông số)

Khổ giấy Kích thước (mm) Kích thước (cm) Kích thước (inches)
A0 841 × 1189 84,1 x 118,9 33,1 × 46,8
A1 594 × 841 59,4 x 84,1 23,4 × 33,1
A2 420 × 594 42 x 59,4 16,5 × 23,4
A3 297 × 420 29,7 x 42 11,69 × 16,54
A4 210 × 297 21 x 29,7 8,27 × 11,69
A5 148 × 210 14,8 x 21 5,83 × 8,27
A6 105 × 148 10,5 x 14,8 4,1 × 5,8
A7 74 × 105 7,4 x 10,5 2,9 × 4,1
A8 52 × 74 5,2 x 7,4 2,0 × 2,9
A9 37 × 52 3,7 x 5,2 1,5 × 2,0
A10 26 × 37 2,6 x 3,7 1,0 × 1,5
A11 18 × 26 1,8 x 2,6 0.7 × 1
A12 13 × 18 1,3 x 1,8 0.5 × 0.7
A13 9 × 13 0,9 x 1,3 0.4 × 0.5

Bảng trên thể hiện thông số, số đo của kích thước các loại khổ giấy. Tuy nhiên, trong in ấn người ta chỉ sử dụng các khổ giấy từ A0 đến A7. Các khổ giấy nhỏ hơn kích thước quá nhỏ để in nên hầu như các loại máy in thông thường không in được các khổ giấy quá nhỏ này. Khổ A13 là khổ nhỏ nhất trong số kích thước các loại khổ giấy.

Xem thêm: Cách tính kích thước khổ giấy

Khổ giấy A0 gấp mấy lần A3?

Trả lời: Từ khổ giấy A0 chia thành A3 được 8 tờ giấy A3. Như vậy, khổ giấy A0 lớn gấp 8 lần khổ giấy A3.

Khổ giấy A0 chia thành bao nhiêu khổ A4? Trả lời: Khổ giấy A0 chia thành 16 khổ giấy A4. Như vậy, khổ giấy A0 lớn gấp 16 lần khổ A4.

Khổ giấy A0 gấp mấy lần khổ A2?  Trả lời: Khổ giấy A0 lớn gấp 4 lần khổ giấy A2.

Khổ giấy A0 bao nhiêu pixel?

Trả lời: Khổ giấy A0 theo pixel là 3345 x 3345( với độ phân giải là 72).

Kích thước khổ giấy A0
Kich thước các loại khổ giấy: Kích thước khổ giấy A0

Khổ giấy A0 bao nhiêu tiền? Trả lời: Để nhận báo giá khổ giấy A0, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Sơn Ca theo SĐT: 0769.237.247.

Khổ giấy A0 gấp mấy lần khổ giấy A1? Trả lời: Khổ giấy A0 gấp 2 lần khổ A2. Có nghĩa là từ khổ giấy A0 ta chia được 2 khổ giấy A1.

Khổ giấy lớn hơn A0 là gì?

Trả lời: Khổ giấy A0 là khổ giấy lớn nhất. Không có khổ giấy nào lớn hơn khổ A0.

Khổ giấy nhỏ nhất là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy nhỏ nhất là khổ A13. Tuy nhiên, trong in ấn khổ giấy nhỏ nhất là A7. Nhỏ hơn khổ A7 thường không được sử dụng vì kích thước quá nhỏ.

Khổ giấy roki A0 là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy roki A0 cũng giống như khổ giấy A0 thông thường. Kích thước của khổ giấy roki A0 là 841 × 1189 mm (xấp xỉ 1 mét vuông).

Khổ giấy A1 là bao nhiêu cm? Trả lời: Khổ giấy A1 là 59,4 x 84,1 cm.

Đơn giá khổ giấy A1? Trả lời: Để nhận báo giá khổ giấy A1, Quý khách vui lòng liên hệ theo SĐT: 0768.237.247 để được phục vụ.

Khổ giấy A1 gấp mấy lần A4? (kích thước các loại khổ giấy)

Trả lời: Khổ giấy A1 gấp 8 lần A4. Hay nói cách khác, từ khổ giấy A1 ta chia được 8 khổ giấy A4.

Khổ giấy A1 gấp mấy lần A3? Trả lời: Khổ giấy A1 gấp 4 lần A3. Khổ A1 là khổ lớn thứ 2 trong số kích thước các loại khổ giấy.

Khổ giấy A1 có kích thước là bao nhiêu cm? Trả lời: Khổ giấy A1 có kích thước 59,4 x 84,1 cm. Size khổ giấy A1 theo mm là 594 × 841. Khổ giấy A1 theo inch là 23,4 × 33,1 inch.

Từ khổ giấy A1 muốn có khổ giấy A4 ta chia mấy lần? Trả lời: Từ khổ giấy A1 muốn có khổ giấy A4 ta chia làm 8.

Khổ giấy A2 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4? Trả lời: Khổ giấy A2 lớn gấp 4 lần khổ giấy A4.

Khổ giấy A2 có kích thước là bao nhiêu mm?

Trả lời: Khổ giấy A2 có kích thước theo mm là 420 × 594 mm. Khổ A2 là khổ lớn thứ 3 trong số kích thước các loại khổ giấy.

Đơn giá khổ giấy A2 là bao nhiêu? Trả lời: Giá A2 giá khoảng 6.000 đồng một tờ. Để biết đơn giá khổ giấy A2 Quý khách vui lòng liên hệ với Sơn Ca theo SĐT: 0702.237.247.

Khổ giấy A3 chia được mấy khổ A4? Trả lời: Khổ giấy A3 chia được 2 khổ giấy A4.

Bàn cắt giấy khổ A3 giá bao nhiêu?

Trả lời: Bàn cắt giấy khổ A3 giá từ 245.000 đồng đến 990.000 đồng một cái tùy loại. Nhiều người tìm kiếm sản phẩm này bằng thuật ngữ “giá máy cắt giấy khổ A3”. Bàn cắt giấy khổ A3 có loại gỗ và loại formica. Bàn cắt giấy gỗ thường được ưa chuộng hơn do giá rẻ và chắc chắn hơn. Sau đây là một số loại bàn cắt giấy A3 phổ biến trên thị trường hiện nay:

Thứ tự Loại bàn cắt giấy Phân loại Giá tiền
1 Bàn cắt giấy mica A3 Phổ thông 245.000 đồng/cái
2 Bàn cắt giấy gỗ A3 Trung cấp 325.000 đồng/cái
3 Bàn cắt giấy A3 Deli Cao cấp 990.000 đồng/cái

Bảng giá khổ giấy A3? Kích thước các loại khổ giấy

Trả lời: Giấy A3 thường bán theo ram. Một ram giấy A3 tiêu chuẩn có 500 tờ. Giá một ram giấy A3 từ 115.000 đồng đến 169.000 đồng. Sau đây là bảng giá tham khảo các loại giấy A3 phổ biến trên thị trường hiện nay:

Thứ tự Loại giấy A3 Quy cách Giá tiền
1 Giấy Idea A3 70gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 142.000 đồng/ram
2 Giấy Double A A3 70 gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 148.000 đồng/ram
3 Giấy Paper One A3 80gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 168.000 đồng/ram
4 Giấy Excel A3 80 gsm Ream 400 tờ, 5 ram/kiện 125.000 đồng/ram
5 Giấy DoubleA A3 80gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 173.000 đồng/ram
6 Giấy A3 Supreme 70 gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 141.000 đồng/ram
10 Giấy A3 Paper One 70 gsm Ram 500 tờ, 5 ram/thùng 142.000 đồng/ram
11 Giấy Excel A3 70 gsm Ream 400 tờ, 5 ram/kiện 110.000 đồng/ram

Khổ A3 là môt trong những khổ giấy in ấn phổ biến trong số kích thước các loại khổ giấy.

Khổ giấy B3 và A3 khổ nào lớn hơn?

Trả lời: So sánh khổ giấy B3 và A3 thì khổ B3 lớn hơn. Khổ giấy A3 là 297 x 420mm còn khổ giấy B3 có kích thước 353 x500 mm. Khổ A3 và B3 là 2 loại khác nhau nếu xét về kích thước các loại khổ giấy của cùng một tiêu chuẩn.

Khổ giấy A3 dài rộng bao nhiêu cm? Trả lời; Khổ giấy A3 dài 42 cm và rộng 29,7 cm. Khổ giấy A3 là khổ giấy lớn thứ tư trong số kích thước các loại khổ giấy.

Tư duy theo khổ giấy A3 là gì? Trả lời: Tư duy theo khổ giấy A3 là tên một cuốn sách do nhà xuất bản First News ấn hành. Cuốn sách trình bày phương pháp tư duy của công ty Toyota với nhiều kỹ năng hữu ích. Toya thường trình bày các phương pháp này trên một tờ giấy A3. Đó là lý do vì sao cuốn sách được đặt tên là “Tư duy theo khổ giấy A3”. Đây hoàn toàn không phải là khái niệm về kích thước các loại khổ giấy mà chúng tôi đang đề cập đến.

Mua giấy khổ A3 ở đâu? Kích thước các loại khổ giấy

Trả lời: Văn phòng phẩm Sơn Ca bán các loại giấy khổ A3 giá rẻ, chất lượng tốt và giao hàng tận nơi cho Quý khách. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể mua giấy khổ A3 tại các cửa hàng văn phòng phẩm. Hoặc đặt mua tại các công ty văn phòng phẩm uy tín.

-12%
Original price was: 139.000₫.Current price is: 122.500₫.
-5%
Original price was: 149.000₫.Current price is: 141.500₫.
-18%
Original price was: 136.000₫.Current price is: 112.000₫.
-5%
176.000870.000

Từ khổ A0 chia thành A3 được bao nhiêu tờ? Trả lời: Từ khổ A0 chia thành A3 được 8 tờ.

Khổ giấy A1 gấp mấy lần A3? Trả lời: Khổ giấy A1 gấp 4 lần A3.

Khổ giấy A0 lớn gấp mấy lần A3?

Trả lời: Khổ giấy A0 lớn gấp 8 lần A3. Trong số kích thước các loại khổ giấy thì khổ A0 là khổ giấy lớn nhất.

Quy cách các loại khổ giấy? Trả lời: Quy cách khổ giấy A0 là 841 × 1189mm. Quy cách khổ giấy A3 là 297 × 420mm. Quy cách khổ giấy A4 là 297 x 210mm.

Size khổ giấy A3 theo inch là bao nhiêu? Trả lời: Size khổ giấy A3 theo inch là 11,69 × 16,54 inch. Đây là số đo khổ giấy A3 mà các nước phương Tây thường sử dụng.

Giấy B5 và A4 cái nào lớn hơn? Trả lời: Nhiều người thường thắc mắc giấy B5 so với A4 khổ giấy nào có kích thước lớn hơn. Khổ giấy B5 có kích thước là 176 x 250 mm, trong khi đó khổ A4 có kích thước 297 x 210 mm. Như vậy diện tích khổ B5 là 44.000 mm vuông, diện tích của A4 là 62370mm vuông. Suy ra diện tích A4 lớn hơn diện tích khổ B5.

Giấy B5 so với A5 cái nào lớn hơn? Kích thước các loại khổ giấy

Trả lời: Giấy B5 có kích thước là 176 x 250 mm. Diện tích của khổ giấy B5 là 44.000 mm vuông. Giấy A5 có kích thước là 210 x 148 mm. Diện tích của giấy A5 là 31080 mm vuông. Vậy suy ra giấy B5 lớn hơn giấy A5.

Khổ giấy A4 và A5 khác nhau thế nào? Trả lời: Khổ giấy A4 và A5 khác nhau ở chỗ tờ giấy A4 lớn gấp đôi tờ giấy A5. Nếu dùng kéo cắt ngang tờ giấy A4 ta sẽ được 2 tờ giấy A5. Khổ A4 là khổ lớn thứ năm trong số kích thước các loại khổ giấy.

Khổ giấy A4 bao nhiêu pixel? Trả lời: Khổ giấy A4 có số pixel là 794 x 1123 (với độ phân giải 96 ppi).

Kích thước các loại khổ giấy: Khổ giấy A4
Kích thước các loại khổ giấy: Khổ giấy A4

Khổ giấy A4 bằng bao nhiêu lần khổ A1?

Trả lời: Khổ giấy A4 nhỏ hơn khổ giấy A1. Từ một khổ giấy A1 có thể chia ra được 8 lần khổ giấy A4. Trong số kích thước các loại khổ giấy thì khổ A4 là khổ giấy phổ biến nhất. Hầu hết các văn bản hành chính, pháp lý đều sử dụng khổ A4.

Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi về giấy A4

Bàn cắt khổ giấy A4 bao nhiêu tiền? Trả lời: Bàn cắt khổ giấy A4 giá từ 195.000 đồng đến 325.000 đồng một cái. Sau đây là mức giá tham khảo một số loại bàn cắt giấy A4 phổ biến:

Thứ tự Loại sản phẩm Xếp loại Giá tiền
1 Bàn Cắt Giấy A4 gỗ Trung cấp 280.000 đồng/cái
2 Bàn Cắt Giấy A4 Deli 8014 Cao cấp 583.000 đồng/cái
3 Bàn Cắt Giấy A4 mica Phổ thông 188.000 đồng

Khổ giấy gấp đôi A4 là gì? (kích thước các loại khổ giấy)

Trả lời: Khổ giấy gấp đôi A4 là khổ A3. Khi chúng ta cắt đôi tờ giấy A3 theo chiều ngang sẽ được 2 tờ giấy A4. Vì khổ giấy A4 là khổ giấy phổ biến trong số kích thước các loại khổ giấy. Người ta thường cắt giấy A3 ra làm giấy A4 khi hết giấy A4 mà chưa kịp mua.

Nửa khổ giấy A4 là A mấy? Trả lời: Nửa khổ giấy A4 là A5. Khi chúng ta cắt đôi tờ giấy A4 theo chiều ngang chúng ta sẽ được 2 tờ giấy A5.

Quy định khổ giấy A4 về kích thước là gì? Trả lời: Quy định khổ giấy A4 về kích thước theo tiêu chuẩn ISO như sau: Chiều dài giấy A4 là 297mm. Chiều rộng là 210mm. Chiều dài bằng chiều rộng nhân với căn bậc 2 của 2.

Khổ giấy A4 theo inch là bao nhiêu?

Trả lời: Khổ giấy A4 theo inch là 8,27 × 11,69 inch.

Khổ giấy A5 và A6 khác nhau thế nào? Trả lời: Khổ giấy A5 và A6 khác nhau ở chỗ khổ A5 lớn gấp đôi khổ A6. Nếu ta cắt đôi một tờ giấy A5 theo chiều ngang ta sẽ được 2 tờ giấy A6. Như vậy khổ giấy nhỏ hơn A5 là A6.

Khổ giấy A5 dài rộng bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A5 dài 210mm và rộng 148mm.

Khổ giấy A5 là bao nhiêu pixel? Trả lời: Khổ giấy A5 tính theo pixel là 559 x 794 (96 ppi). Khổ giấy A5 cũng là khổ giấy phổ biến trong số kích thước các loại khổ giấy được sử dụng tại Việt Nam.

Khổ giấy size A6 là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy size A6 là 105 × 148 mm.

Khổ giấy A6 và A7 khác nhau thế nào?

Trả lời: Khổ giấy A6 và A7 khác nhau ở kích thước. Cụ thể khổ giấy A6 lớn gấp đôi khổ giấy A7. Nếu ta cắt một tờ giấy A6 làm đôi theo chiều ngang thì sẽ được 2 tờ giấy A7. Khổ A6 và A7 là những loại khổ giấy nhỏ nhất trong số kích thước các loại khổ giấy có thể in được.

Khổ giấy A8 là bao nhiêu cm? Trả lời: Kích thước khổ giấy A8 là 52 × 74 mm. Trong số kích thước các loại khổ giấy thì khổ giấy A8 không dùng để in vì quá nhỏ.

Trên đây là những câu hỏi về kich thước các loại khổ giấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bài viết để mang đến đầy đủ thông tin cho Quý khách.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

-18%
Original price was: 136.000₫.Current price is: 112.000₫.
-6%
65.500320.000
-4%
Original price was: 54.000₫.Current price is: 52.000₫.
-16%
71.000345.000

Xem thêm:

Khổ giấy A5 là bao nhiêu cm?

Tất tần tật câu hỏi về giấy A3

Kích thước các loại giấy note

 

Tag: so sánh theo tiêu chuẩn ISO. Theo tiêu chuẩn DIN. Paper size. Review. Tổng hợp tại Việt Nam. Tất tần tật. A8 là bao nhiêu cm. Size A6, A5 và A6, A4 theo inch, nửa khổ, quy định, B5 so với A5. A4 bằng bao nhiêu lần A1. A6 và A7, A0 lớn gấp mấy lần A3? B5 và A4, A1 gấp mấy lần A3. A3 chia được mấy khổ A4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *