Giấy A5 IK Plus 70 gsm

37.000

Giấy A5 IK Plus 70 gsm là loại giấy phổ thông được sử dụng rộng rãi. Giấy không bị kẹt và khá tiết kiệm mực.

Số lượng