Giấy A4 Nano 68 gsm

75.000 66.000

Đặc điểm sản phẩm giấy A4 NANO 68gsm

_ Loại giấy A4 trắng

_ Định lượng: 68 gsm

_ Kích thước: 210mm x 297mm