Sổ thực hiện mục tiêu, kế hoạch học tập

4.33 trên 5 dựa trên 9 đánh giá

39.000

Sổ thực hiện mục tiêu, kế hoạch học tập là một công cụ tuyệt vời giúp các em học sinh theo các hướng dẫn trong cuốn sổ mà đặt ra các mục tiêu cho học kỳ, cho năm học…và tập trung đạt được các mục tiêu này. Hàng ngàn học sinh đã thực hiện thành công và tạo được các kỳ tích trong học tập.

Số lượng

You cannot copy content of this page