Tất tần tật các câu hỏi về giấy A3

Đề tài này là tổng hợp tất cả các câu hỏi về giấy A3 và câu trả lời. Chúng tôi cố gắng nêu ra tất cả các câu hỏi mà người dùng thắc mắc. Và chúng tôi cố gắng trả lời một cách ngắn gọn, xúc tích nhất. Trong trường hợp không tìm thấy câu hỏi mình cần. Hoặc xét thấy câu trả lời chưa xác đáng, Quý khách hàng vui lòng để lại bình luận ở dưới. Chúng tôi sẽ phúc đáp trong thời gian sớm nhất.

Giấy A3 là gì? (câu hỏi về giấy A3)

Trả lời: Giấy A3 là loại giấy in có kích thước 297mm x 420mm. Đây là kích thước phù hợp với các loại bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế. Giấy A3 cũng là một trong những loại giấy phổ biến chỉ sau A4 và A5.

Giấy A3 cứng bao nhiêu tiền 1 tờ? Trả lời: Giấy A3 cứng là giấy A3 định lượng 160gsm. Giá giấy A3 cứng là 580 đồng 1 tờ (58.000 đồng/xấp 100 tờ).

Giấy A3 bao nhiêu? Trả lời: Giấy A3 kích thước là 297x420mm, giá khoảng 140.000 đồng/ram.

Photo 1 tờ giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: Photo 1 tờ giấy A3 khoảng 500 đồng (1 mặt).

Giấy A3 70 giá bao nhiêu?

Trả lời: Giấy A3 70 giá từ 105.000 đồng đến 140.000 đồng một ram.

Giấy khám sức khỏe A3 là gì? Trả lời: Giấy khám sức khỏe A3 là loại giấy khám tổng quát lâm sàng khổ A3 với dầy đủ các chuyên khoa cần thiết như nội khoa, tuần hoàn, hô hấp, xương khớp…

Khổ giấy A3 là bảo nhiêu inch? Trả lời: Khổ giấy A3 11,69 x 16,54 inch tương đương 420x297mm.

Kích thước của tờ giấy A3 là bảo nhiêu cm? Trả lời: Kích thước của tờ giấy A3 là 42cm x 29,7cm.

10 tờ giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: 10 tờ giấy A3 giá khoảng 34.000 đồng. (giấy vẽ A3 cao cấp định lượng 150gsm).

Khổ A3 kích thước bao nhiêu pixel? Khổ A3 kích thước 1123 x 1587 pixel.

Khổ giấy A4 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3? Trả lời: Khổ giấy A4 chỉ bằng 1/2 khổ giấy A3.

Có bao nhiêu loại khổ giấy?

Trả lời: Có 9 loại khổ giấy bao gồm:
Kích thước khổ A0: 841 x 1189 mm.
Kích thước khổ A1: 594 x 841 mm.
Kích thước khổ A2: 420 x 594 mm.
Kích thước khổ A3: 297 x 420 mm.
Kích thước khổ A4: 210 x 297 mm.
Kích thước khổ A5: 148 x 210 mm.
Kích thước khổ A6: 105 x 148 mm.
Kích thước khổ A7: 74 x 105 mm.
Kích thước khổ A8: 52.5 x 74mm.

Tuy nhiên, các khổ giấy dùng để in ấn chủ yếu từ A0 đến A6. Khổ A7 và A8 quá nhỏ để in. Vui lòng xem thêm bài kích thước khổ giấy trong in ấn.

Giá bán giấy A3 Paper One
Giá bán giấy A3 Paper One bao nhêu tiền 1 ream?

1 gram giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: 1 gram giấy A3 giá từ 110.000 đồng đến 140.000 đồng.

1 gram giấy A3 bao nhiêu tờ? (câu hỏi về giấy A3)

Trả lời: 1 gram giấy A3 500 tờ.

1 thùng giấy A3 bao nhiêu tờ? Trẳ lời: 1 thùng giấy A3 có 2.500 tờ giấy.

1 thùng giấy A3 bao nhiêu gam? Trẳ lời: 1 thùng giấy A3 có 5 gam giấy.

1 thùng giấy A3 nặng bao nhiêu kg? Trả lời: 1 thùng giấy A3 nặng khoảng 20kg.

1 gram giấy A3 nặng bao nhiêu? Trả lời: 1 gram giấy A3 nặng khoảng 4kg.

1 ream giấy in A3, A5 cân nặng bao nhiêu Kg? Trả lời: 1 ream giấy in A3 nặng khoảng 4kg. 1 ream giấy in A5 nặng khoảng 1kg.

-6%
139.500
-6%
172.000860.000
168.000835.000

1 gam giấy A3 có bao nhiêu tờ? Trả lời: 1 gam giấy A3 có 500 tờ.

1 thùng giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: 1 thùng giấy A3 giá từ 550.000 đồng đến 870.000 đồng.

1 tập A3 bao nhiêu tờ? Trả lời: 1 tập A3 có 500 tờ.

In màu khổ A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: In màu khổ A3 khoảng 500 đồng/trang.

Khổ giấy A3 có kích thước la bao nhiêu mm? Trả lời: Khổ giấy A3 có kích thước là 297 × 420mm.

Giấy A3 bằng bao nhiêu A4?

Trả lời: Giấy A3 có kích thước bằng 2 kích thước tờ A4.

Khổ giấy A3 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4? Trả lời: Khổ giấy A3 lớn gấp 2 lần khổ giấy A4.

Giấy A3 và A4 khác nhau như thế nào? Trả lời: Giấy A3 và A4 khác nhau về kích thước. Cụ thể giấy A3 có kích thước 297 x 420 mm, còn giấy A4 có kích thước 210 x 297 mm. Như vậy, giấy A3 lớn gấp đôi giấy A4.

Khổ giấy A3 la bao nhiêu cm? Trả lời: Khổ giấy A3 là 42cm x 29,7cm.

Giấy A3 bao nhiêu tiền 1 tờ? Trả lới: Giấy A3 giá khoảng 500 đồng 1 tờ.

2 tờ giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: 2 tờ giấy A3 giá khoảng 1.000 đồng.

Giá giấy A3 Plus? Trả lời: Giá giấy A3 IK Plus 140.000 đồng/ram, 580.000 đồng/thùng.

Một tờ giấy A3 bao nhiêu tiền? Trả lời: Một tờ giấy A3 giá 500 đồng.

Giá giấy A3 Supreme? Trả lời: Giá giấy A3 Supreme 140.000 đồng/ram, 590.000 đồng/thùng.

Giá giấy A3 Paper One 70?

Trả lời: Giá giấy A3 Paper One 70gsm 145.000 đồng/ram, 710.000 đồng/thùng.

Giấy A3 Paper One giá bao nhiêu? Trả lời: Giấy A3 Paper One giá tùy thuộc vào định lượng. Loại giấy 70gsm giá 145.000 đồng một ream. Loại giấy A3 Paper One định lượng 80 giá 168.000 đồng/ram, 835.000 đồng/thùng.

Giấy A3 loại nào tốt? Trả lời: Giấy A3 có loại Double A, Paper One và Ik Plus tốt.

Giấy a3 loại dày giá? Trả lời: Giấy A3 Paper One 80gsm giá 168.000 đồng/ram, 835.000 đồng/thùng.

Khổ giấy A3 có kích thước là bao nhiêu mm? Trả lời: Khổ giấy A3 có kích thước là 420mm x 297mm.

Câu hỏi về giấy A3
Câu hỏi về giấy A3

Giấy A3 khổ rộng bao nhiêu?

Trả lời: Giấy A3 khổ rộng 297 × 420mm, quy ra cm là 29,7 x 42cm.

Giấy A3 tỉ lệ bao nhiêu? Trả lời: Giấy A3 có tỉ lệ là chiều dài bằng chiều rộng nhân với căn bậc 2 của 2. Cụ thể, kích thước giấy A3 là 420mm x 297mm.

A3 là bao nhiêu cm? Trả lời: Kích thước A3 là 42 x 29,7cm.

Khổ giấy thường dùng có tên gọi là gì? Trả lời: Khổ giấy thường dùng có tên gọi là khổ A, gồm từ khổ A0 đến khổ A8. Trong đó khổ A3, A4 và A5 là những khổ giấy thông dụng nhất.

Cỡ chữ trên giấy A3? Trả lời: Thông thường cỡ chữ trên giấy A3 cũng giống với cỡ chức trên giấy A4, chỉ khác là một số tiêu đề có thể lớn hơn.

Khổ giấy A2 la bao nhiêu cm?

Trả lời: Khổ A2 là 42 x 59,4cm. Tờ A2 có kích thước lớn gấp đôi tờ giấy A3.

Khổ giấy A2 có kích thước bằng bao nhiêu? Trả lời: Khổ A2 có kích thước 16,5 × 23,4 inch tương đương 420 x 594 mm.

Khổ giấy A0 có kích thước là bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A0 có kích thước là 33,1 × 46,8 inch tương đương 841 x 1189 mm. Khổ A0 là khổ chuẩn với diện tích xấp xỉ 1 mét vuông. Từ khổ A0 người ta suy ra các loại khổ giấy khác nhỏ hơn.

A1 có kích thước là bao nhiêu mm? Trả lời: A2 có kích thước là 594 x 841 mm. Khổ A1 bằng 1/2 khổ A0 và lớn gấp đôi khổ A2.

Khổ giấy A0 có diện tích xấp xỉ bằng bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A0 có diện tích xấp xỉ bằng 1 mét vuông.

In giấy A0 bao nhiêu tiền? Trả lời: Giá tham khảo in một tờ giấy A0 là 15.000 đồng.

Ram giấy A3 Supreme 70gsm
Giấy Supreme A3 định lượng 70gsm giá rẻ chất lượng tốt

Khó A1 bao nhiêu pixel? (câu hỏi về giấy A3)

Trả lời: Tùy theo độ phân giải, khổ A1 từ 1684 x 2384 Pixels đến 7016 x 9933 Pixels.

Giấy Roki A0 bao nhiêu cm? Trả lời: Giấy Roki A0 kích thước 84,1 x 118,9 cm.

Giấy A3 như thế nào? Trả lời: Giấy A3 là loại giấy có kích thước 29,7cm x 420cm. Định lượng của giấy A3 thông thường là 70gsm và 80gsm.

Khổ giấy A1 lớn bao nhiêu? Trả lời: Khổ giấy A1 lớn bằng 1/2 khổ giấy A0 và lớn gấp đôi khổ giấy A2.

Kích thước giấy A1 giá bao nhiêu? Trả lời: Kích thước giấy A1 là 594×841mm.

In quyển sách 300 trang bao nhiêu tiền? Trả lời: Tùy theo kích thước, số lượng in, định lượng giấy… giá in 1 tờ giấy A4 70gsm tham khảo là 300 đồng. Từ đó bạn có thể suy đoán theo thực tế bạn cần.

In A3 bao nhiêu tiền 1 tờ?

Trả lời: Giá tham khảo khi in 1 tờ giấy A3 là 800 đồng.

In tờ rơi màu giá bao nhiêu? Trả lời: Tùy theo số lượng in, số lượng màu, kích thước giấy, chất lượng giấy… Giá tham khảo cho 1 tờ rơi màu A5 là 400 đồng/tờ.

Kích thước A1 bao nhiêu pixel? Trả lời: Kích thước A1 là 2384 x 1684 pixel (độ phân giải 70 dpi).

1 cuộn giấy A1 bao nhiêu tờ? Trả lời: 1 cuộn giấy A1 thường là 100 tờ.

Giấy Roki bao nhiêu GSM? Trả lời: Giấy Roki là loại giấy thường có định lượng 350gsm.

1 thùng giấy A3 có bao nhiêu gam? Trả lời: 1 thùng giấy A3 có 5 gam. Với một số loại giấy giá rẻ người ta không đóng thành thùng mà buộc thành kiện. 1 kiện giấy A3 cũng có 5 ram.

Những câu hỏi về giấy A3 và các loại giấy khác
Những câu hỏi về giấy A3 và các loại giấy khác

Giấy A3 khác gì A4? (câu hỏi được quan tâm về giấy A3)

Trả lời: Giấy A3 và A4 chỉ khác nhau về kích thước, trong đó giấy A3 lớn gấp đôi giấy A4.

Giấy A1 là gì? Trả lời: Giấy A1 là loại giấy khổ lớn dùng để vẽ hoặc in bản vẽ. Giấy A1 có kích thước 23,4 x 33,1 inch tương đương với 594 x 841 mm.

Khổ giấy 54×79 là gì? Trả lời: Khổ giấy 54x79cm là khổ giấy offset tiêu chuẩn.

Cuộn giấy A0 dài bao nhiêu mét? Trả lời: Cuộn giấy A0 dài 84,1 mét (100 tờ).

In giấy A1 trắng đen bao nhiêu tiền? Trả lời: In giấy A1 trắng đen từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng một tờ.

1 tờ A4 bằng bao nhiêu tờ A7? Trả lời: 1 tờ giấy A4 bằng 8 tờ A7.

Mua giấy A1 ở đâu Hà Nội? Trả lời: Ỏ Hà Nội bạn có thể liên hệ với một số công ty chuyên cung cấp văn phòng phẩm, giấy in như An Lộc Việt, Văn phòng phẩm FFM, Văn phòng phẩm HT…để mua giấy A1.

1 gram giấy A0 bao nhiêu tờ?

Trả lời: Giấy A0 người ta không đóng thành ram mà cuộn lại thành cuộn vì nó quá lớn. 1 cuộn giấy A0 thường có 100 tờ.

Giấy A2 giá bao nhiêu tiền? Trả lời: Một cuộn giấy A2 khoảng 300.000 đồng.

Một khổ giấy A0 chia ra được bao nhiêu khổ giấy A2? Trả lời: Một khổ giấy A0 chia ra được 4 khổ giấy A2.

Giấy Roki 180gsm là gì? Trả lời: Giấy Roki 180gsm là loại giấy dày, 1 mét vuông giấy này có trọng lượng 180 gram.

Giấy A3 dày bao nhiêu? Trả lời: Giấy A3 có độ dày (định lượng) cao nhất là 80gsm.

1 thùng giấy A3 bao nhiêu Ream? Trả lời: 1 thúng giấy A3 có 5 ream.

Giấy Paper One A3 80gsm
Giấy Paper One A3 80gsm

1 thùng giấy A4 có bao nhiêu gam?

Trả lời: 1 thùng giấy A4 có 5 gam.

Size B5 là bao nhiêu? Trả lời: Size B5 là 17.6 x 25cm.

Khổ giấy A3 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4? Trả lời: Khổ giấy A3 lớn gấp đôi khổ giấy A4.

Khổ giấy legal là gì? Trả lời: Khổ giấy Legal là một trong những khổ giấy theo chuẩn Bắc Mỹ. Kích thước khổ giấy Legal là 8.5 x 14 inch.

Giấy vẽ Canson là gì? Trả lời: Giấy Canson là giấy mỹ thuật. Loại giấy này thường được sử dụng trong các trường mỹ thuật và trong giới họa sỹ chuyên nghiệp.

Giấy A3 cứng màu trắng mua ở đâu? Trả lời: Giấy A3 cứng màu trắng 160gsm mua tại Sơn Ca.

Khổ giấy A1 có kích thước là bao nhiêu cm?

Trả lời: Khổ giấy A1 có kích thước là 59,4 x 84,1 cm.

A7 là bao nhiêu cm? Trả lời: A7 là 7,4 x 10,5 cm.

Letter trong in ấn là gì? Trả lời: Letter trong in ấn là khổ giấy Letter. Kích thước chuẩn của khổ Letter là 8,5*11 inch, tương đương 215.9*279.4mm.

A6 là bao nhiêu cm? Trả lời: A6 là 10.5 x 14.85 cm.

Khổ giấy theo tiêu chuẩn gì? Trả lời: Ở Việt Nam khổ giấy theo tiêu chuẩn A. Người ta chia ra các loại khổ giấy từ A0 đến A17 với kích thước giảm dần.

Giấy A2 là như thế nào? Trả lời: Giấy A2 là loại giấy chuyên để in hoặc vẽ kỹ thuật. Giấy A2 có kích thước 16,5 × 23,4 inch tương đương 420 x 594 mm.

Giấy Idea A3 70gsm
Giấy Idea A3 70gsm

1 tờ A1 bao nhiêu tiền? (câu hỏi về giấy A3)

Trả lời: 1 tờ A1 giá khoảng 2.000 đồng. Đây là một trong những câu hỏi về giấy A3 được hỏi nhiều nhất.

In 2 mặt bao nhiêu tiền? Trả lời: In 2 mặt bao nhiêu tiền tùy theo bạn in tài liệu gì, số lượng bao nhiêu, bao nhiêu màu, sử dụng loại giấy gì.. Giá tham khảo in 2 mặt đen trắng tờ giấy A4 là 500 đồng.

In giấy A4 1 mặt bao nhiêu tiền? In giấy A4 1 mặt đen trắng giá 300 đồng/tờ.

Một tập giấy A3 bao nhiêu tờ? Trả lời: Một tập giấy A3 có 500 tờ.

1 gam giấy A3 bao nhiêu tờ? Trả lời: 1 gam giấy A3 có 500 tờ.

Letter trong in ấn là gì?

Trả lời: Letter trong in ấn là khổ in theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ. Kích thước của khổ Letter là 8,5*11 inch, tương đương 215.9*279.4mm. Khổ Letter có bề ngang lớn hơn khổ A4 nhưng chiều dài lại ngắn hơn khổ A4.

Khổ giấy ISO là gì? Trả lời: Khổ giấy ISO là khổ giấy theo tiêu chuẩn ISO 216. Tiêu chuẩn này quy định rằng kích thước giấy luôn viết chiều ngắn hơn trước. Tất cả các khổ A, B và C được sản xuất phải có hình chữ nhật. Tỉ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2 (~ 1,414). Và một quy định bất thành văn nữa là người ta luôn dựng tờ giấy lên chứ không sử dụng theo chiều ngang.

Giấy Cold Press là gì? Trả lời: Giấy Cold Press là loại giấy màu nước được dùng để họa sỹ vẽ tranh.

Giấy Canson có bao nhiêu loại? Trả lời: Giấy Canson có 2 loại chính đó là giấy Canson loại thường và giấy Canson loại xịn của Pháp. Giấy Canson loại thường dùng để vẽ chì hoặc vẽ kỹ thuật. Giấy Canson loại xịn dùng để vẽ màu nước.

Giấy Double-A3
Giấy Double-A3

Khổ A1 là bao nhiêu inch?

Trả lời: Khổ A1 là 23,4 x 33,1 inch tương đương 594 x 841mm.

Khổ giấy tabloid là gì? Trả lời: Khổ giấy tabloid là khổ giấy chuyên để in báo và tạp chí. Khổ tabloid có kích thước 43,18 x 27,94cm.

Giấy in hóa đơn khổ bao nhiêu? Trả lời: Giấy in hóa đơn thường có khổ 13cm x 19cm.

Mua giấy A3 ở đâu? Trả lời: Mua giấy A3 tại Văn phòng phẩm Sơn Ca. Ngoài ra, khách hàng có thể mua tại các cửa hàng văn phòng phẩm, các cửa hàng chuyên giấy in.

Giấy bìa cứng màu A3 mua ỏ đâu? Trả lời: Giấy bìa cứng màu A3 mua tại Sơn Ca và các tiệm văn phòng phẩm, cửa hàng chuyên giấy in.

Bìa màu A3 giá bao nhiêu? Trả lời: Bìa màu A3 160gsm giá 59.000 đồng/xấp 100 tờ. Các màu xanh dương, xanh lá, hồng, vàng đồng giá. Riêng bìa cứng màu trắng A3 đắt hơn một chút.

Giấy bìa cứng A3 màu đỏ giá bao nhiêu? Trả lời: Giấy bìa màu Mỹ A3 màu đỏ giá 164.500 đồng/xấp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

-6%
172.000860.000
-4%
139.500697.500

Xem thêm: Tổng hợp những câu hỏi, câu trả lời về giấy A4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *