Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm

Original price was: 7.000₫.Current price is: 5.900₫.

Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm (100 tờ) là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 1 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng