Phiếu nhập kho 2 liên A4

Original price was: 27.000₫.Current price is: 24.500₫.

Phiếu nhập kho 2 liên A4 là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ A4 20x25cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng

You cannot copy content of this page