Phiếu giữ xe không số (xe đạp, xe máy)

4.000

Phiếu giữ xe không số là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. Dễ sử dụng, cầm nắm, mang theo bên người.

Số lượng