Phiếu giữ xe có số (đánh số theo thứ tự)

6.500

Phiếu giữ xe có số

Đặc điểm sản phẩm:

-Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.

-Dễ sử dụng, cầm nắm, mang theo bên người

-Là mặt hàng thông dụng được nhiều khách hàng ưa chuộng