Phiếu giữ xe có số (đánh số theo thứ tự)

5.000

Phiếu giữ xe có số là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. Dễ sử dụng, cầm nắm, mang theo bên người. Là mặt hàng thông dụng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Số lượng