Sổ Namecard 120 lá (dùng để đựng danh thiếp)

29.500

Sổ namecard 120 lá:

– Dùng để lưu trữ namecards (danh thiếp) của đối tác để tiện xem lại thông tin liên lạc khi cần tìm lại thông tin nhà cung cấp, bạn bè.
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Đơn vị tính: Cuốn
– Số card: 120
– Bảo quản ở nhiệt độ thường.

Số lượng