Gôm Plus trung (Plus eraser medium size)

5.000

Gôm Plus trung: Gôm/tẩy sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy và màng film. Gôm/tẩy được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết.

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa: , , , ,

You cannot copy content of this page