Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm

9.000

Bút Gel Đông A My Gel 0.5mm Là sản phẩm bút của hãng Đông A My Gel , có kích thước ngòi là 0,5mm – nét chữ nhỏ, uyển chuyển. Thuộc loại bút Gel  – bút nước, dùng mực tươi có màu mực đẹp.

Số lượng