Màu đen

Hiển thị 1–40 của 86 kết quả

9.900170.000
7.900139.000
4.80085.000

Dùng để mô tả các sản phẩm có màu đen hoặc mực đen. Việc này nhắm phân biệt với các sản phẩm có màu khác như màu vàng, màu nâu…

Màu đen (black) là màu sắc trong việc mô tả sản phẩm. Phân loại này được dùng để phân biệt với các sản phẩm có màu sắc khác như màu xanh, màu hồng..

Màu sắc rất quan trọng trong văn phòng phẩm. Nó bao gồm màu vỏ sản phẩm và màu mực, trong đó màu mực quan trọng hơn màu vỏ. Với các sản phẩm có màu vỏ khác nhau. Sản phẩm có thể được giao theo màu sắc ngẫu nhiên trừ khi khách hàng có yêu cầu cụ thể.

Màu sắc cũng ảnh hưởng đến kế hoạch dự trữ sản phẩm của doanh nghiệp văn phòng phẩm. Màu xanh dương là màu phổ biến nhất. Các màu khác đều được tiêu thụ ít hơn màu xanh dương. Màu trắng cũng là màu ít gặp trong văn phòng phẩm.