Bảng tên Sakura ngang, đứng

2.800

Bộ bảng tên Sakura: Đây là sản phẩm có cả bộ dây đeo – bảng tên phù hợp để đeo trong các sự kiện, hội chợ, văn phòng công ty.

Số lượng