Bảng tên nhựa cứng ngang, đứng 8x10cm

900

Bảng tên nhựa cứng: Đây là sản phẩm thẻ đeo phía trên bằng nhựa cứng màu xanh, khổ ngang hoặc đứng rất phổ biến trong giới văn phòng.

Số lượng