Bảng tên da ngang, đứng 8x10cm

2.800

Bảng tên da là sản phẩm thẻ đeo bằng da rất đẹp, khổ ngang hoặc khổ đứng: 6×8,5cm rất phổ biến trong giới văn phòng được đánh giá cao nhờ thiết kế bền đẹp, kích thước đúng chuẩn.

Số lượng