Bảng tên nhựa dẻo 8cmx10cm

1.0001.200

Bảng tên nhựa dẻo 3 lỗ ngang/ dọc là sản phẩm thẻ đeo 3 lỗ phía trên bằng nhựa dẻo khổ ngang/ dọc 6×8,5cm rất phổ biến trong giới văn phòng.

Số lượng