Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm

5.500

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm

Đặc điểm sản phẩm:

-Là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, rất phổ biến trong văn phòng công ty.

-Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập.