Giấy ghi chú 5 màu 3*3 (Note)

7.500

Giấy ghi chú 5 màu 3 * 3

Đặc điểm sản phẩm: 

 Giấy ghi chú 5 màu 3*3 là loại giấy phân trang gồm nhiều tờ trong 1 xấp, chứa 1 lớp keo dán giúp bạn có thể đánh dấu các trang trình ký rõ ràng tiện lợi. Sản phẩm giấy note – phân trang này rất tiện ích, giúp các bạn quản lý, tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.

– Chất liệu giấy chất lượng tốt, giấy dày, bề mặt không bụi giấy, mịn, láng, bám mực tốt, viết êm. Sản phẩm ít bị nhăn màu, bị rách hay sờn trong một thời gian dài. Các thông tin ghi trên giấy được lưu giữ lâu.

–  Giấy note 5 màu 3*3 có kích thước 3*3cm, các xấp chứa 5 màu giấy được xếp chồng lên nhau, bề mặt giấy lớn hơn ghi nội dung thông tin dài hơn. Giấy note 5 màu giấy Pronoti, 1 xấp chứa 5 màu giấy, các màu được để riêng không xếp chồng lên nhau, kích thước nhỏ hơn (15*50mm), giấy ghi theo chiều dài, chủ yếu để đánh dấu những trang tài liệu, ghi note số điện thoại, địa chỉ ngắn.