Bút lông viết bảng Double A

24.000

Bút lông viết bảng Double A: Mực đậm rõ nét khi nhìn từ xa. Mùi dễ chịu và không chất độc hại. Nét bút 2mm cực kỳ trơn êm khi viết.

Xóa
Số lượng