Bút lông bảng Thiên Long WB 02

7.000

Bút lông bảng Thiên Long WB 02: Là sản phẩm thuộc bút lông bảng của tập đoàn Thiên Long, được sản xuất tại Việt Nam. Bút lông bảng WB-02  Là bút lông bảng 1 đầu có nét viết có màu ổn định trong suốt quá trình sử dụng, lưu trữ, bảo quản.

Số lượng